Moje začiatky v Google Ads

V tomto článku sa dočítate o tom, ako vyzerali moje prvé skúsenosti s Google Ads. Na konci článku som v niekoľkých bodoch zhrnula, čo vidím ako dôležité mať pripravené ešte pred spustením kampaní.

Na konci roka 2021 som dostala v Inspio príležitosť aktívne sa učiť o reklamách v Google Ads. Mojou úlohou bolo vypomáhať externému ppc-seniorovi s prípravou kampaní. To zahŕňalo napríklad tvorbu základnej analýzy kľúčových slov, zabezpečenie grafík, prekladov do ostatných jazykov, neskôr spúšťanie jednoduchých kampaní, triedenie nevýkonných produktov a podobne.

Náročné začiatky

Najprv nebolo ľahké sa v účtoch zorientovať. V tom čase sme v Google Ads mali 12 funkčných účtov (v roku 2021 to bolo 12 účtov pre 12 krajín, toto číslo však počas roka 2022 stále rastie, aktuálne už je to 26 krajín) a každý bol v minulosti spravovaný niekým iným. To znamenalo rôzne kampane a rôzne nastavenia – čo na jednej strane môže správny prístup, nakoľko každá krajina je špecifická. Na druhej strane, musela som sa všetkými účtami prelúskať a skúsiť pochopiť, prečo sú v niektorých krajinách spustené dané kampane a niektoré nie, aké úpravy kampaní boli v minulosti a ktoré kampane boli už v danom účte otestované. Menší chaos spôsobovali aj nejednotné názvy kampaní skrz všetky účty.

Priečinky, podpriečinky, úlohy a podúlohy:)

Na pochopenie jednotlivých kampaní som sa začala pýtať externého ppc-seniora, ktorý na kampaniach aktuálne pracoval, na rôzne nastavenia v kampaniach. Tiež som sa vŕtala v histórii zmien v kampaniach a snažila sa pochopiť súvislosti. Toto spôsobilo dve veci – ja ako začiatočník som sa mohla učiť o kampaniach, ich nastaveniach, rozpočte, a pod. Sekundárne to spôsobilo to, že všetky odpovede a skúsenosti s našimi účtami som začala krok po kroku zapisovať. Vytvorili sme samostatné priečinky pre každú krajinu a každú kampaň, a do týchto priečinkov sme zapísali všetko dôležité, čo sa s kampaňou dialo. To dalo základy aj pre zapisovanie zmien do budúcna. 

 Ak je v kampani potrebné napríklad zvýšiť rozpočet, či znížiť ROAS, zmeniť stratégiu, urobiť zmeny v kľúčových slovách, a pod., zmenu zapisujeme, a to spolu s odôvodnením. To – s odôvodnením – môže byť v niektorých prípadoch kľúčové. Rovnako napríklad, ak je kampaň nevýkonná, pretože sa ukázalo, že v danej krajine tento typ aj po rôznych úpravách jednoducho nefunguje, toto zaznačíme pri danej kampani. Podľa môjho názoru je dôležité, aby správca kampaní pri ich vypnutí zapísal základné nastavenia kampane, prípadne zmeny a skúsil zhrnúť objektívne dôvody (založené na dátach), prečo daná kampaň nemala dostatočný výkon. Zapisujeme aj úpravy vo feedoch. My používame tiež pri zapisovaní zmien aj dátumy, ktoré určujú buď to, dokedy nie je žiaduce v kampani niečo meniť, alebo určujú dátum, kedy je dôležité kampaň skontrolovať po vykonaní zmien.

Áno, je to spôsob, ktorý zaberá čas, zároveň však maximálne šetrí čas každému, kto bude v budúcnosti chcieť pochopiť zmeny v kampaniach v súvislosti s výkonom alebo mať jednoducho prehľad.

Toto do budúcna môže ušetriť čas aj peniaze niekoho iného, ktorý by chcel skúsiť niečo rovnakým spôsobom, ako to už skúšal niekto pred ním.

Takto sme získali súbor dát, ktorý je šitý na mieru pre našu firmu. Táto presná evidencia zmien sa nám osvedčila aj v prípade, že na účtoch pracuje viacero ľudí súbežne. Pre lepší poriadok sme ešte zjednotili názvy kampaní a vytvorili pravidlá pre názvoslovie.

Ďalším dôležitým krokom bolo vytvorenie interných všeobecných pravidiel pre výkonnostný marketing v Google Ads. Z týchto pravidiel mi vyplynulo zopár vecí, ktoré by mali začínať ešte pred zapnutím Google Ads:

Základy pre Google Ads – predpríprava kampaní

 1. Mať pripravené základné postupy pre tvorbu a kontrolu reklám. Premyslieť si systém, akým chcem kampane zapisovať/evidovať – jednoducho, ako chcem udržiať poriadok a mať prehľad. Zadefinovať, akým spôsobom chceme byť informovaní o dôležitých zmenách v kampaniach. 
 2. Zadefinovať si názvoslovie pre kampane skrz všetky účty.
 3. Zadefinovať si spôsob reportovania výsledkov. Toto je, samozrejme, o dohode s PPC človekom/agentúrou. Je dôležité vedieť, aké ukazovatele sú pre firmu kľúčové a ako ich budeme sledovať. Zadefinovať tiež frekvenciu reportovania výsledkov.
 4. Určiť si jasné ciele na najbližší mesiac, kvartál či rok. Tieto ciele vyhodnocovať a následne upravovať.
 5. Grafiky: pripraviť a nazdieľať všetky grafiky, ktoré máme vytvorené. Dohodnúť spôsob vytvárania nových, s tým súvisí prípadne vytvorenie dizajn manuálu, ak ho ešte nemáme. Všetky grafiky sú tematicky zatriedené a na fixnom mieste. Dobré je tiež zadefinovať spôsob, akým sa budú zadávať na tvorbu nové grafiky. 
 6. Texty: pripraviť si a nazdieľať všetky texty vrátane prekladov, ktoré môžu byť použité v kampani. Zadefinovať spôsob, akým sa budú vytvárať nové texty + ich preklady.
 7. V našom prípade bolo mimoriadne dôležité určiť si minimálny ROAS a tiež max. cenu za konverziu, o tom si môžete prečítať v tomto článku.
 8. Vypracovať si analýzu kľúčových slov alebo sa na jej vypracovaní vopred dohodnúť.
 9. Určiť si miesto a spôsob na zdieľanie tipov a nápadov na zlepšenie, ktoré môžu byť užitočné a na ktorých sa môže skôr, či neskôr pracovať.

Ak si (minimálne) tieto veci pripravíme vopred, tak:

 • budeme presne vedieť, čo očakávame od správcu PPC kampaní
 • urýchlime procesy pri tvorbe kampaní
 • budeme mať prehľad o tom, čo sa v účtoch deje.

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *